Proplachování topných a vodovodních systémů metodou BCG

Prostředky řady BCG R a HR jsou určeny pro čištění topení a chladících systémů a rozvodů vody od usazeni oxidů hydrátů kovů a vápenných usazenin. Použití této čistící kapaliny se Vám vyplatí, dosáhnete s ní totiž úspory 10-30% na vytápění! Lze je použít pro všechny materiály běžné v topenářství, jako jsou ocel, hliník a plasty.

proplachovani-potrubnich-systemu-big

Princip čištění rozvodů topení a vody na straně vody je založen na chemické reakci vodního kamene a oxidů železa s organickými kyselinami a dalšími přísadami za tvorby rozpustných solí, čímž se převedou usazeniny do roztoku a ty se pak vypustí do kanalizace.

Čistící roztok lze po neutralizaci, která se provede například  jedlou sodou, vypustit do kanalizace.

Zanesené trubky nebo i radiátory (usazeniny, kal, rez) snižuje efektivitu vytápění radiátorů a podlahového topení.

Čištění pomocí BCG je budoucnost!

Ochrana systémů INHIBITORY

Přípravky BCG řady K, jsou inhibitory koroze určené do uzavřených systémů topení a chlazení. Jedná se o přísadu do topného, nebo chladícího média. Vytváří uvnitř systému ochranný mikrofilm z molybdenanů a tím zabraňuje vodě aby elektricky propojila různé druhy materiálů, tím zabrání vzniku galvanického článku a vzniku usazenin. Usazeni jsou výsledek galvanického článku – rozklad materiálu s nejnižším elektrodovým potenciálem = rez

Inhibitor  BCG udržuje regulační a řídící orgány i potrubí bez suspendovaných látek. Chrání všechna nová i již provozovaná podlahová topení, jakož i ostatní topné systémy…

Postup použití:

Silně zanesené systémy se musí předem důkladně propláchnout a eventuálně vyčistit (doporučujeme vždy pří stáří systému více než  5-7 let)  pomocí přípravku BCG HR. Pomocí plnicí pumpy se aplikuje do zařízení potřebné množství přípravku. Zařízení opětovně naplníme vodou a odvzdušníme. Na závěr provedeme měření, obsahu molybdenanů v systému, které má činit  250 až 400 mg/l

Důležité!

Inhibovaný systém se musí jednou ročně kontrolovat.

BCG K je kompatibilní se všemi běžnými nemrznoucími kapalinami.

Leták – BCG čištění topného systému

Leták – BCG ochrana systémů INHIBITORY

Potřebujete poradit nebo pomoci s potrubím?
Volejte +420 723 743 861

SERVIS POTRUBÍ s.r.o., Praha – Strašnice, Na Třebešíně 600/26, PSČ 100 00, IČ: 04781082, tel.: +420 734 373 279, e-mail: servis@servis-potrubi.cz

webdesign: DTPak.cz